Saturday, February 7, 2009

AHLI SUNNAH WAL JAMA’AH ( ASWJ ). As-Salaf? Al-Khalaf?

DEFINISI
AHLI SUNNAH WAL JAMA’AH ( ASWJ )


Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ) adalah:-
 • Mereka yang mengikut sunnah iaitu akidah Nabi Muhammad.
 • Mereka yang seakidah jamaah para sahabat dan umat Islam.

Sumber dalil Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ) adalah:-
 1. Al-Quran.
 2. Al-Hadith.
 3. Al-Ijmak.
Keperluan mengikut Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ) kerana:-
 • Perintah agama dari sabda Nabi Muhammad.
 • Menyelamat dari segala ajaran yang bercanggah dengan ASWJ.

AS-SALAF & AL-KHALAF
Ulama As-Salaf & ulama Al-Khalaf merupakan
golongan mulia Ahli Sunnah Wal Jama’ah


•CIRI-CIRI 'ULAMA AS-SALAF:-
 1. Hidup dalam kurun 300H.
 2. Berakidah tanzih iaitu mensucikan Allah daripada sifat makhluk.
 3. Tidak berpegang dengan zahir makna nas Al-Mutasyabihat.

•CIRI-CIRI 'ULAMA' AL-KHALAF:-
 1. Hidup selepas kurun 300H.
 2. Mentakwil nas Al-Mutasyabihat sama ada takwilan ijmali @ tafsili.
 3. Menerangkan secara terperinci berkaitan ilmu akidah.

No comments:

Post a Comment