Sunday, March 1, 2009

Kalam Imam Abu Ja'far At-Tohawi (rahimahullahu Ta'ala)

Telah berkata Imam Abu Ja'far At-Tohawi (RahimahuLlaahu Ta'ala) - Beliau adalah merupakan 'ulama As-Salaffussoleh:

" Maha suci Allah dari mempunyai ukuran, penghujung, sendi, anggota dan benda-benda kecil dan Allah tidak diliputi dengan mana-mana arah enam sepertimana makhlukNya".

Beliau berkata lagi:

" Barangsiapa yang menyifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluk maka dia jatuh kafir".

No comments:

Post a Comment