Monday, September 14, 2009

ZAKAT FITRAH

Sabda Rasulullah s.a.w : "Amalan Puasa Ramadhan seseorang itu tergantung antara langit dan bumi, sehinggalah dibayar olehnya zakat fitrah." (Kitab Jamius Soghir)

Beberapa keterangan tentang zakat fitrah:

1. Sebaiknya zakat fitrah itu dibayar sebelum didirikan sembahyang raya biarpun waktu membayarnya masih ada sehinggalah terbenam matahari berakhirnya 1 syawal.

2. Orang yang tidak membayarnya, sehingga melepasi waktu membayarnya, wajib qadha.

3. Hanya sanya yang wajib membayarnya adalah orang yang berkesempatan hidup daripada hujung bulan Ramadhan hinggalah melepasi maghrib bermulanya 1 Syawal. Bayaran tersebut adalah tanggungjawab kepada yang menanggung nafkah sekiranya keperluan asasi diri dan tanggungan nafkahnya seperti makanan & pakaian mencukupi untuk 1 Syawal.

4. Membayar zakat fitrah dengan wang adalah taklid kepada mazhab Hanafi sebagai kemudahan kita dan juga penerima zakat. Sedangkan dalam Mazhab Syafie, ditetapkan dengan makanan asasi setempat, contoh beras.

5. Wajib niat dalam hati sewaktu membayar zakat atau sebelumnya lagi sewaktu mengasingkan wang tersebut untuk zakat.

6. Wang zakat itu dibayar di daerah tempat kita tinggal dan haram memindahkan bayarannya ke tempat lain. Kecuali dibolehkan juga di daerah yang berdekatan, kata sesetengah ulamak.

1 comment: